Automatické účtování kurzových rozdílů je nová funkcionalita v Heliosu, která umožňuje účtování kurzových rozdílů úhrad v rámci standardního účtování některých dokladů.

Obdobná funkcionalita platí i pro odúčtování kurzových rozdílů. 
Funkcionalita je zapojena pro tyto prvotní doklady 
- zápočet ve fakturaci
- pokladní doklad
- řádek bankovního výpisu
- ručně pořízená úhrada