HELIOS iNuvio  umožňuje přímé propojení s webovou aplikací Informační systém datových schránek (ISDS) a přihlášení do dané datové schránky aktuálním uživatelem nebo systémem (kvalifikovaným certifikátem).

  • nadefinovat datovou schránku
  • stahovat do datové schránky jednotlivé datové zprávy
  • vytvářet a odesílat datové zprávy
  • přístup do datové schránky omezit právy
  • v číselníku kontaktů evidovat i kontakt typu „Datová schránka“, který lze přiřadit k organizaci, kontaktní osobě i zaměstnanci nebo nechat jako volný kontakt
  • validaci datové schránky (zda je DS příjemce aktivní)
  • aktualizaci informací o doručení zpráv a stažení nových zpráv z ISDS do modulu Evidence pošty
  • odesílání a přijímání tzv. “komerčních zpráv“
    • komerční zprávy jsou zasílány mezi datovými schránkami právnických a fyzických osob – podnikatelů a na rozdíl od datových zpráv zasílaných či odesílaných Orgánům veřejné moci jsou zpoplatněny dle platného ceníku poskytovatele služby

Více zde...