Helios iNuvio nabízí řešení pro uživatele, kteří jsou povinni podle zákona č.340/2015 Sb., zveřejňovat smlouvy ve veřejném registru smluv. Tuto povinnost mají subjekty definované v zákoně. Pokud mezi takové subjekty patříte, bude pro vás toto řešení přínosem. Usnadní vám plnění této povinnosti a zpřehlednění evidence vašich smluv. 

Registr smluv je úzce napojen na práci s dokument managementem a modulem Evidence pošty, a to včetně komunikace s datovou schránkou. Modul Evidence pošty musí být součástí licence, je to podmínkou pro možnost komunikace s registrem smluv ministerstva vnitra.

Více informací naleznete zde