Při vyplněném řádku 20, 21 nebo 31 přiznání k DPH (CZ) Helios automaticky upozorňuje uživatele na povinnost vytvořit souhrnné hlášení. Kontrola na probíhá při akcích:

- uzavírání období DPH
- odesílání výkazu DPH

Pro případ, kdy pro dané přiznání k DPH existují nenulové částky na řádcích DPH 20, 21 nebo 31 a současně neexistuje souhrnné hlášení (SH) pro dané období (měsíc, čtvrtletí), se zobrazí měkká výstražná hláška:

"Neexistuje výkaz souhrnného hlášení, zkontrolujte!"

Pro případ čtvrtletního plátce DPH a měsíční povinnosti podávat SH hláška:

"Neexistuje výkaz souhrnného hlášení pro poslední měsíc čtvrtletí, zkontrolujte zda má být sestaven! "