Zakázky mohou být přiřazovány do různých řad. Ke každé řadě můžete automaticky generovat číslo zakázky s prefixem roku a měsíce.

Dále je možné přiřazovat stavy, identifikátory a priority zakázek, které lze na dané řadě použít​. Každá řada tak může mít svoje specifické atributy. 

Zakázky potom můžete jednoduše přesouvat mezi vytvořenými řadami. Takto tedy můžete např. založit zakázku, které je zatím pouze obchodním případem, a potom ji jednoduše přesunout do řady zakázek, které jsou již v realizaci.

Bližší popis funkčnosti naleznete zde